De nieuwe migratie voorstellen van de Europese Commissie

Eindelijk heeft de Europese Commissie gisteren nieuwe migratievoorstellen op tafel gelegd. Dat werd tijd! Al jaren is er geen vooruitgang en zien we allemaal dat het huidige beleid niet toereikend is. Een Europees antwoord is noodzakelijk om controle op migratie te krijgen. Daar komt met de nieuwe voorstellen eindelijk beweging in.
Het is goed te zien dat er in de voorstellen aandacht is voor de externe dimensie van migratie, zoals opvang in de regio en afspraken maken met derde landen over terugkeer van hun onderdanen. Ik hamer al jaren op het feit dat we alleen controle kunnen krijgen op migratie als we voorbij de Europese grenzen kijken. En daadwerkelijk tot afspraken komen met derde landen.
Zo lang migranten echter nog op irreguliere wijze richting de EU komen, moeten we ook binnen de EU onze regels aanpassen. Zoals aan de buitengrens onderscheid maken tussen de migranten die op de vlucht zijn en in de EU een veilig heenkomen kunnen vinden, en migranten die niet in aanmerking komen voor een asiel status en van daaruit meteen terug moeten.
De nieuwe voorstellen zijn wat mij betreft een aanzet waar mee we aan de slag kunnen! Het is hoog tijd dat de EU gaat leveren op dit belangrijke dossier. Zowel het Europees Parlement als de Raad zijn nu aan zet.
Zet cookies aan om de video te tonen.