Stevige resolutie over de Turkse inval in Noordoost-Syrië zeer breed aangenomen!

Mooi dat mijn initiatief heeft geleid tot een (zeer) breed gesteunde en stevige resolutie van het Europees Parlement aan Turkije: het geweld in Noord-Syrië is onacceptabel & moet stoppen! De EU moet daadkrachtiger optreden. We mogen het garanderen van onze veiligheid niet overlaten aan anderen!

Zie de volgende link voor de complete tekst:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0049_EN.html