'Plan Azmani': een einde aan de ongecontroleerde asielinstroom

De VVD wil niet langer machteloos toekijken hoe mensen dagelijks verdrinken in de Middellandse Zee. Alleen al in 2014 zijn er meer dan 3000 mensen omgekomen. Tweede Kamerlid Malik Azmani wil daarom een einde aan de asielstromen naar Europa. ‘De alsmaar stijgende toestroom van vluchtelingen zorgt daarnaast voor ontwrichting van de samenleving: het draagvlak voor opvang neemt af, het zet onze sociale voorzieningen onder druk en we weten niet wie we binnenhalen: een echte vluchteling, een gelukszoeker of een terrorist. Met het creëren van voldoende veilige opvang in de regio, maken we asielaanvragen in Europa overbodig.’

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat het aantal mensen dat in EU-landen asiel heeft gevraagd vorig jaar is gestegen naar 626.000. Vergeleken met 2013 is er een toename van 191.000. Azmani verwacht dat er vanaf dit voorjaar weer meer mensen in gammele bootjes de oversteek gaan wagen. En door de toename van crises in de wereld zal het aantal vluchtelingen de komende jaren alleen maar toenemen.
‘Het huidige Europese migratiesysteem is onhoudbaar en vormt een groot risico voor onze veiligheid. De terreur van IS in het Midden-Oosten en nu ook in Libië, jaagt mensen in de handen van de smokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de financiering van de gewapende strijd tegen het westen,’ aldus Azmani die wijst op de huidige ongecontroleerde toestroom van migranten. ‘Het is niet te voorkomen dat ook terroristen hun weg naar Europa weten te vinden.’

Azmani vervolgt: ‘De VVD vindt dat iedere echte vluchteling recht heeft op een veilig onderkomen. Ieder mens heeft het recht in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. Maar waarom moeten vluchtelingen helemaal naar Europa reizen om een veilige haven te vinden? We zullen als Europa moeten investeren in het creëren van veilige havens in de regio. Het geld dat we nu aan opvang in Europa besteden, kunnen we daar veel efficiënter besteden.

Om de oplossing ook duurzaam te maken, wil de VVD dat de landen waar de veilige havens zich bevinden, vluchtelingen ook door middel van een verblijfsvergunning de mogelijkheid moeten bieden een bestaan in hun land op te bouwen. De meeste Afrikaanse landen zijn hier al toe verplicht door ondertekening van het Afrikaans vluchtelingenverdrag. Daarnaast kan dit tot criterium voor het ontvangen van ontwikkelingshulp worden gemaakt, zowel bilateraal als vanuit de EU. Ook handelsovereenkomsten, verdragen en visaverstrekking kunnen gekoppeld worden aan medewerking aan dit asielbeleid.

Azmani: ‘Met het gemeenschappelijke Europese asielbeleid moeten we terug naar de essentie van het internationaal vluchtelingenrecht. Dat betekent dat we in principe alleen Europese vluchtelingen asiel bieden in Europa. Daarnaast eerbiedigen we het beginsel van non-refoulement: het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar zijn. En we creëren een duurzame oplossing voor personen die internationale bescherming nodig hebben.’