Malik Azmani naar Brussel: migratie onder controle moét en zal lukken!

 Meneer Azmani, uw partijleider, Mark Rutte, noemde onlangs de Europese verkiezingen 'niet zo relevant'. En dan wilt u naar Brussel?

 'Dat bedoelde hij niet zo. Het punt dat hij maakte was dat de destabiliserende effecten van populistische en nationalistische tendensen zich vooral nationaal aftekenen.'

 Denkt u daar echt aan te ontkomen bij de Europese verkiezingen?

'Nee, zeker niet. Ook in eigen land hebben we partijen die pleiten voor een Nexit. Terwijl zich nota bene om de hoek een drama aftekent. Dat moeten we dus voorkomen. Dat bedoelt Rutte ook met zijn vaasje. Het feit dat we in een geweldig land leven is geen gegeven. Het is precair.'

 

 'ALS NEDERLAND ALLEEN KUN JE GEEN VUIST MAKEN'

 

Maar Den Haag verruilen voor Brussel: waarom?

 'Als parlementariër merk ik dat ik in de Kamer op sommige dossiers niet echt verder kom. Bijvoorbeeld bij migratie en klimaat. Dat soort thema’s kun je niet nationaal oplossen. Maar ik maak me daar wel zorgen over, want we moeten echt in control komen als het bijvoorbeeld gaat om de asielstromen die Europa binnen komen. Daarom wil ik daar in Europa verder aan werken. Ook zie je de panelen verschuiven als het gaat om China en Rusland. En Trump eist – terecht – dat Europa op veiligheidsgebied meer de eigen broek gaat ophouden.' 

 Zonder een gecontroleerd migratiebeleid is er in Europa geen draagvlak meer voor verstandig economisch beleid, stelde VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in het FD.

 'Hij heeft gelijk. Als de overheid dat niet onder controle heeft, worden mensen onzeker. En terecht: het is geen gegeven dat we zo'n veilig en vrij land blijven.'

 Wat is dan zo'n gecontroleerd migratiebeleid volgens u?

 'Als VVD zeggen we: we willen best vluchtelingen helpen, maar dan vooral door ze op te vangen in de regio. En we zijn ook best bereid om een beperkte groep vluchtelingen hier uit te nodigen en die tijdelijk op te vangen als dat nodig is. We moeten dan wel vooraf weten dat het om échte vluchtelingen gaat. En dus niet om mensen die vooral op zoek zijn naar een beter bestaan en toevallig ook het geld hebben en niet bang zijn om die Middellandse zee over te steken.'

Wat moet er dan gebeuren aan de buitengrenzen van de EU?

 'We moeten beter controleren, meer investeren in de kustwacht. En meer afspraken maken met veilige landen, zoals met de Turkije-deal is gedaan. Daarmee ontmantel je het perverse systeem van mensensmokkelaars.'

 

 'WE WILLEN TOCH NIET HET NATIONALISME OPNIEUW HOOGTIJ LATEN VIEREN?'

 

 In hoeverre heeft het Europees Parlement daar veel invloed op?

 'Ik kan in Nederland wel boos worden op de staatssecretaris over de ellende in Griekenland en dat ze daar hun afspraken niet nakomen, maar dat heeft eigenlijk geen zin. Het is Europees beleid dus ik kan beter boos worden op de Griekse eurocommissaris die er niks van bakt. Eigenlijk zou je zo'n individuele eurocommissaris naar huis moeten kunnen sturen als Europees Parlement.'

 'Kijk, als we afspraken willen maken met de landen van herkomst kun je als Nederland alleen geen vuist maken. Je wordt gewoon uitgespeeld tegen elkaar. Waarom stoppen we niet gewoon met het uitdelen van Schengenvisa aan hoog geplaatsten uit landen die weigeren om mensen terug te nemen? Of waarom nemen we dan geen handelsmaatregelen?'

 Zijn het uiteindelijk niet de ministers van de individuele lidstaten die de knopen moeten doorhakken in de Europese Raad?

 'Als het gaat om de herverdeling van migranten loopt het daar inderdaad vast. Daarom zeg ik ook: Laten we eerst controle krijgen over de instroom. Dan zijn landen vervolgens ook meer geneigd om hun aandeel te nemen.'

 Wat gebeurt er als dat niet lukt?

 'We moeten een Europese beweging opstarten: Europa moet meer worden dan een regelmachine. We moeten echt gaan actéren. Eurocommissarissen naar Afrika sturen om tot afspraken te komen.'

 Maar wat zijn de gevolgen als dat niet van de grond komt?

 'Dat ga ik niet schetsen, want dat gaat sowieso lukken. Anders zou ik ook niet naar Brussel gaan. Ik ben heel strijdlustig, want het gáát ook ergens over. We willen toch niet het nationalisme opnieuw hoogtij laten vieren? We willen toch niet terug naar de chaos die vroeger het continent regeerde en die de reden was waarom we zijn gaan samenwerken? We laten al die vrijheden waarvan we nu genieten, toch niet kapot maken? Daar ga ik keihard voor strijden.'

 

 'EEN EUROPA DAT ZIJN VEILIGHEID OP ORDE HEEFT, IS STABIELER EN MACHTIGER'

 

 Welke bijdrage kunnen bedrijven leveren?

 'Bedrijven kunnen zorgen voor een toekomstperspectief voor mensen die nu willen migreren. Neem een land als Tunesië: daar zit een regering die echt wel wat wil en kan. Tegelijkertijd gaat het er economisch heel slecht. Dan moeten we zorgen voor een pakket aan maatregelen en handelsmissies die het land weer laat groeien. Ook moeten we de braindrain stoppen. En niet via Franse en Duitse kantoortjes alle hoogopgeleide mensen naar Europa halen.'

 U bent tegen kennismigratie?

 'Nee, ik ben niet tegen arbeidsmigratie of kennismigratie, maar laten we het dan wel gespreid over de wereld doen en niet één land helemaal leegtrekken, zoals ik in Tunesië heb gezien. Ook houd ik een pleidooi voor een puntensysteem, zoals ze bijvoorbeeld in Canada en Australië hebben.'

Is daar steun voor bij uw collega's in het buitenland?

 'In Europa is men meer bezig met een blue card: dat is eigenlijk een beetje meer van hetzelfde. Zo'n puntensysteem als ik voorstel zou tot meer circulaire migratie moeten leiden, waarbij mensen makkelijker terugkeren. Ook zou je de afhankelijkheid van de sociale zekerheid moeten beperken. Geef liever een pakketje mee als mensen weer terug gaan.'

 Het lijkt allemaal nog heel ver weg, ook als het gaat om een Europa dat qua veiligheid meer autonoom is.

 'Ja, maar er is geen alternatief, dus moeten we gewoon beginnen. We zitten in Nederland nog lang niet op die 2 procent van het bbp voor defensie, maar daar groeien we wel naartoe. En dat moeten alle lidstaten doen. Ook kunnen we meer samen strategisch inkopen: is het echt nodig dat elke lidstaat alles in huis heeft? Een Europa dat zijn eigen veiligheid op orde heeft, is stabieler en machtiger. En dat is goed voor onze economie en onze bedrijven.' 

  

Bron: https://www.vno-ncw.nl/forum/malik-azmani-naar-brussel-migratie-onder-controle-moet-en-zal-lukken?fbclid=IwAR1OUtZzRijDQaGb3mYtOiP2AkAWbnzI0qUn8rACz1yMKqZ4ZvvtdQMXeA4