VVD: Geen valse hoop voor uitgeprocedeerden

DEN HAAG - Nu het overleg tussen het kabinet en gemeenten over 'bed, bad en brood' is mislukt, wil de VVD dat de gemeenten eerdere afspraken nakomen en geen opvang meer bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

    ,,De VVD is tegen de opvang van illegale uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij hebben de procedure doorlopen en die heeft niet geleid tot een verblijfsvergunning. Alsnog opvang bieden geeft dan valse hoop en is niet in het belang van onze samenleving'', stelt VVD-Kamerlid Malik Azmani maandag.

    ,,Nu dit overleg is stukgelopen is de afspraak dat we terugvallen op de eerdere afspraak dat gemeenten geen opvang meer bieden. Gebeurt dat toch, dan moet worden gehandhaafd."


    Klik hier voor het originele artikel.