Eritrea: Vluchteling op vakantie naar thuisland

Eritreeërs die in Nederland asiel aanvragen omdat ze zeggen te vluchten voor het regime in ’het Noord-Korea van Afrika’, gaan gewoon op vakantie in hun thuisland als ze hier eenmaal een vergunning hebben gekregen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat deze vakantievierders in de gaten houden en bekijkt of hun verblijfsvergunningen ingenomen kunnen worden.

Eritrea heeft een totalitair regime dat mensenrechten ernstig schendt. Er komen daarom grote aantallen Eritreeërs deze kant op, vorig jaar ruim achtduizend. Wie aan de kant van het misdadige Eritrese regime staat of hier in Nederland de lange arm van die regering geeft wat het wil, hoeft in het thuisland in principe echter weinig te vrezen. Meerdere Eritreeërs lijken met hun vakantie te bewijzen dat zij tot die groep behoren. Op sociale media scheppen zij op over hun reis naar hoofdstad Asmara. Habtom Yohannes, een Nederlandse journalist en docent van Eritrese komaf, bevestigt dat landgenoten op vakantie gaan naar Eritrea. „Ik heb ze erop aangesproken. Iemand vraagt asiel aan om niet vervolgd te worden. En dan zijn er toch mensen die via de achterdeur weer naar het regime gaan. Ik heb geen medelijden met ze als Nederland de verblijfsvergunning intrekt. Want deze mensen ondergraven het draagvlak voor echte vluchtelingen.” VVD-Kamerlid Azmani hamerde onlangs op het intrekken van deze vergunningen. Op Facebook noemde een Eritrese jongere dat direct „tyfus bull shit”. „Omdat ik op vakantie ga naar mijn familie zou ik geen recht meer hebben op een vergunning”, aldus de jongen. Hij vertelt deze krant dat het daar zwaar leven is ondanks dat hij op vakantie is. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt de komende maanden vakantievierders in de gaten te gaan houden. Hoe dat gebeurt, blijft geheim. In het najaar worden de resultaten gedeeld. Er wordt benadrukt dat vergunningen ingenomen kunnen worden. „Vanuit menselijk oogpunt begrijp ik het dat ze familie willen bezoeken, maar het is terecht als er vraagtekens worden gezet bij deze vakanties”, laat hoogleraar en Eritrea-deskundige Mirjam van Reisen weten. „Wie terugkeert, heult met het regime. Mensen komen bijvoorbeeld alleen het land binnen als ze in Nederland twee procent van hun inkomsten afstaan.”

Jongerenfeestjes

Een groep jongeren in Nederland laat zien weinig te vrezen van het Eritrese regime. De jongerentak van de Eritrese regeringspartij, YPFDJ Holland, organiseert meerdere, nostalgische feestjes in Nederland. Mensen uit het hele land komen daarvoor naar Rijswijk. De groep regelde zelfs een demonstratie in Zwitserland tegen de VN omdat die een rapport had opgesteld over de mensenrechtenschendingen van het regime. De organisatoren van het protest willen er tegenover deze krant niets over kwijt. De Eritrese ambassade in Den Haag, berucht omdat het de belastingen voor het regime in Nederland zou innen, wil geen cijfers geven. Na enig aandringen worden we doorverbonden met een diplomaat die de pers te woord kan staan. Hij geeft toe dat Eritreeërs met een verblijfsvergunning regelmatig teruggaan. „Ze hebben het recht om te reizen toch? Hoezo mag dat niet? Verder wil ik niets zeggen.”Link naar het artikel.