Reactie op geboden 'hulp' bij asielopvang door Stichting Al-Ighaatha uit De Bilt

Eind vorig jaar vroeg ik de staatssecretaris te zorgen dat salafisten niet langer ‘humanitaire hulp’ verlenen in AZC’s. Zij pretenderen geestelijke zorg te geven, maar er zijn signalen dat zij in werkelijkheid met name onbegeleide jonge asielzoekers proberen te ronselen. Dat moeten wij voorkomen. De afgelopen dagen bereiken mij dezelfde zorgelijke signalen over ‘humanitaire hulp’ door de Stichting Al-Ighaatha uit De Bilt. Een stichting die asielzoekers ronselt, samenwerkt met teruggekeerde Syriëgangers en verdachten van terrorisme financieel steunt, vormt een gevaar voor de Nederlandse veiligheid en moet worden aangepakt. De VVD is van mening dat dit soort organisaties zeker niet betrokken moeten zijn bij ‘humanitaire hulp’ in AZC’s.


Bij Radio M gaf ik een reactie. Vanaf minuut 9:18 hier terug te luisteren.