Vragen over mijn portefeuille?

Voor vragen over het VVD standpunt op het terrein van immigratie & asiel, mensenhandel & prostitutie en de Wet op de inlichtingen- veiligheidsdiensten (anti-terreurwet) kunt u contact opnemen met:

E: secretariaat.azmani@tweedekamer.nl