Malik Azmani

Tweede Kamerlid
  • Woordvoerder Immigratie & Asiel (J&V)
  • Woordvoerder Mensenhandel & Prostitutie (J&V)
  • AIVD/Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (anti-terreurwet) (BZK)
  • Voorzitter vaste Kamercommissie voor Europese Zaken